شناسه کاربری
ثبت نام (درخواست ثبت محدوده اكتشافي)
نام کاربری:
*
رمز عبور: *
تکرار رمز عبور: *
مشخصات متقاضی
مشخصات متقاضی
شناسه ملی: *
نام شرکت: *
شماره ثبت: *
استان محل ثبت:
select
*
شهر محل ثبت: *
نوع شخص حقوقی:
select
*
کد اقتصادی: *
مشخصات مدیر عامل
نام : *
نام خانوادگي : *
نام پدر : *
جنسيت:
تاريخ تولد: *
شماره شناسنامه : *
تابعيت :
کد ملي : *
تلفن همراه : *
تحصيلات :
select

تلفن ثابت : *
رايانامه (پست الکترونيک) : *
مشخصات صاحب امضا
نام : نام خانوادگی :
تابعیت کد ملی :
سمت :
نکته
فرمت فایل باید از نوع عکس باشد
حداکثر اندازه فایل 500 کیلوبایت می باشد.
مدارک مورد نیاز
تصویر اساسنامه شرکت (با موضوع فعالیت های معدنی)
*
تصویر روزنامه رسمی متضمن آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
*
تصویر آخرین روزنامه رسمی مربوط به معرفی صاحب امضا
*
تصویر مدارک مدیر عامل (در صورت داشتن تابعیت ایرانی کارت ملی، شناسنامه و کارت پایان خدمت و یا معافیت خدمت و در صورت تابعیت غیر ایرانی تصویر گذرنامه و مجوز اداره کار)
*
مشخصات فردی
جنسیت:
نام: *
نام خانوادگی: *
شماره شناسنامه: *
کد ملی: *
نام پدر: *
تاریخ تولد: *
تلفن همراه: *
تحصیلات:
select
کد اقتصادی:
نکته
فرمت فایل باید از نوع عکس باشد
حداکثر اندازه فایل 500 کیلوبایت می باشد.
مدارک مورد نیاز
اصل شناسنامه به همراه تصویر کلیه صفحات
*
اصل کارت ملی همراه با تصویر آن
*
کارت پایان خدمت/ معافیت از خدمت
*
مجوز برداشت از سازمان ذیربط
آدرس مکاتباتی/دفتر
استان تشخیص هویت :
select
* توجه شما برای احراز هویت مدارک خود باید به این استان مراجعه کنید
استان :
select
*
شهر: *
آدرس: *
کد پستی: *
صندوق پستی:
تلفن ثابت: *
نمابر:
کد امنیتی

موافقتنامه

اینجانب مشمول ممنوعیتهای موضوع ماده 33 قانون معادن و قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دی ماه 1337 نبوده و همچنین مشمول محرومیت از فعالیتهای معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف نیستم.

متقاضي بايداصل شناسنامه ، كارت ملي و کارت پایان خدمت خود را جهت تاييد هويت خود به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه نمايد.

موافقم