استان نام و نام خانوادگی تلفن سمت
اصفهان نسرین قیومیان 03132645870-5
داخلی 3231
 
البرز مهدی هادی 0263572232
ایلام یحیی احمد بیگی 08432224129 کارشناس مسئول بهره برداری معادن
بوشهر عبدالنبی سهولی 07733559634 -7
داخلی 271
 
خراسان شمالی علیرضا خوش اخلاق 05832244005-
 داخلی 237
کارشناس مسئول اکتشاف معادن
وحید ابراهیمی 05832244005 -
داخلی 235
کارشناس بهره برداری معادن
محمدتقی آبسالان  05832244005
 داخلی 254
کارشناس صدور مجوزات عمرانی و معادن شن  و ماسه
خراسان رضوی هادی کلالی 5137011361  
خراسان جنوبی آزاده خلوصی 05632212883 -6
 داخلی 617
 
سمنان محمد حسین نظری 33441101-4
داخلی 272
 
کهکیلویه و بویراحمد احمد حیدری 09358828995 کارشناس امور معادن
کردستان اکبر یوسفی 3-08733286291
داخلی 245
کارشناس اداره امور معادن
کرمانشاه محمود شورچه 08338239160-1
داخلی 206
کارشناس نظارت و بهره برداری معادن
مهدی بسیج 08338239160-1
داخلی 208
ککارشناس نظارت و بهره برداری معادن
محسن شامرادی نیا 08338239160-1
 داخلی 221
کارشناس اکتشاف معادن
فارس عباس سیاه قلاتی 07132285303 اداره بهره برداری
رضا افشاری
جواد رحیمی 07132286163
عزت ا... شکری 07132289277 اداره اکتشاف
اباذر رحیمی
مهدی نوح پیشه 07132280634
قم منصور امینی 2537109272  
جنوب استان کرمان عباس مسلمی مهنی 03443319123
 داخلی 134
کارشناس اکتشاف معادن
یزد سید جمال طباطبایی مهریزی 03536248051-5
 داخلی 156
 
محمدرضا مزرعه مولایی 03536248051-5
 داخلی 149
 
هرمزگان مهدیه آبیاری 07633673018-21
 داخلی433
کارشناس اکتشاف معادن
نجمه آشورزاده 07633673018-21
 داخلی434
کارشناس اکتشاف معادن
پیام توکلی 07633673018-21
 داخلی431
کارشناس اکتشاف معادن
ابراهیم پوررحیم 07633673018-21
 داخلی437
کارشناس بهره برداری معادن
گیلان علیرضا حسین خواه 09371334318  
سعید شعاعی 09111823517  
مازندران عباس عبدی 9118676007 کارشناس اکتشاف
علیرضا جاویدانی 9112525580 کارشناس بهره برداری
ماکو آرش یوسف زاده
میرعلی اصغر هاشمی
04434377771 الی 4
 داخلی 109
 
همدان هادی احمدی 08138220425
 داخلی 313
 
یزدان گلستان 08138220425
 داخلی 263
 
گلستان رضا حسنی نسب 01732345461-3
داخلی 237
کارشناس مسئول بهره برداری معادن
محمد آجودانی 01732345461-3
داخلی 246
کارشناس بهره برداری معادن
ابوذر گلی 01732345461-3
داخلی 238
کارشناس مسئول اکتشاف
سعید اسماعیلی 01732345461-3
 داخلی 238
کارشناس اکتشاف
چهار محال و بختیاری بهزاد ابراهیمی 09131835894 رئیس اداره امور معادن
مهرداد قاسمی 09131842006 کارشناس مسئول بهره برداری معادن
سیستان و بلوچستان فرهاد ریگی 05433231095
داخلی 294
 
خانم رکنی 05433231095
داخلی 271